palette
تاریخچه مجله
فصلنامه علمی ـ پژوهشی خانواده ­پژوهی از سال ۱۳۸۴ با انتشار مقالات بين رشته­ ای در زمينه آسيب­ شناسی روانی و اجتماعی خانواده، پژوهش ­های حقوقی و قومی، فرزندپروری و نظريه­ پردازی در مطالعات بنيادی خانواده آغاز به­ کار کرده است. اين نشريه نخستين نشريه علمی ـ کاربردی در حيطه­ های مختلف و بین رشته ای خانواده در ايران است.

این فصلنامه در پایگاههای اطلاع رسانی DOAJ ،ISC، SID ،Magiran و Google Scholar نمایه شده و از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای ضریب تأثیر گردیده است.

براساس مفاد نامه شماره۶۴۳/۶۰۰/د مورخ ۹۳/۳/۲۶، فصلنامه خانواده پژوهی با داشتن ضریب تاثیر ۰/۶۰۸ موفق به کسب رتبه های زیر شده است:

  •  رتبه اول از بین ۲۹ نشریه دانشگاه شهید بهشتی
  •  رتبه چهارم از میان نشریات فعال در حوزه های روانشناسی، مشاوره و حقوق
  •  رتبه شانزدهم از بین ۱۲۱۶ نشریه علمی-پژوهی و علمی-ترویجی فارسی زبان کشور
  •  رتبه بیست و هشتم از بین ۱۱۶۵ نشریه نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام