palette
فصلنامه خانواده پژوهی
فصلنامه علمی ـ پژوهشی خانواده­ پژوهی

فصلنامه علمی-پژوهشی

شماره جاری : دوره 13، شماره 3، پاییز 1396

شاپا چاپی : 1735-8442

شاپا الکترونیکی : 2476-7484

فصلنامه خانواده ­پژوهی فصلنامه ­ای علمی- پژوهشی و بین رشته ­ای به زبان فارسی است که از سال 1384 در گستره مسايل خانواده و در دو سطح بنيادی و کاربردی، در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، سلامت اجتماعی، آموزش و پرورش، مذهب، تاریخ، فرهنگ، ارتباطات و ... مقاله می ­پذيرد.

اهداف و زمینه ها:

فصلنامه خانواده ­پژوهی فصلنامه ­ای علمی- پژوهشی و بین رشته ­ای به زبان فارسی است که با هدف ارايه نتايج مطالعات و پژوهش ­های علمی، فراهم آوردن زمينه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرويـج مباحثات علمی بين پژوهشگـران و محققان حوزه­ هـای مختلف علمی در گستره مسايل خانواده و در دو سطح بنيادی و کاربردی، مقاله می ­پذيرد. این حوزه های علمی می تواند یک یا چند حوزه از موارد زیر باشد:

 • روانشناسی
 • جامعه شناسی
 • مشاوره
 • مددکاری اجتماعی
 • حقوق
 • روانپزشکی
 • پزشکی اجتماعی
 • سلامت اجتماعی
 • آموزش و پرورش
 • مذهب
 • تاریخ
 • فرهنگ
 • ارتباطات

پایگاه های نمایه کننده:

 • DOAJ
 • Google Scholar
 • Magiran
 • SID
 • ISC
 • watch_laterمقالات در دست چاپ

  تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی

  پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مهارت های مقابله با استرس و چشم انداز زمان

  فرزندخواندگیِ باز و حق برهویت در بستر مصالح عالیه کودک ؛ نگاهی تحلیلی به ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست مصوب1392

  مقایسه آسیب های حاصل از فضای مجازی در روابط زوجی زنان و مردان متاهل

  غربالگری متقاضیان فرزندپذیری: مشخصه‌ها و چالش‌ها

  تاثیر آموزش مدیریت خشم و استرس بر کاهش خشم و استرس مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم

  رابطه استقلال و صمیمیت خانواده اصلی با سازگاری زناشویی: نقش عوامل شخصیتی

  بازنمایی روابط خانوادگی در فصل‌های چهارگانه مجموعه تلویزیونی «پایتخت»

  آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا بدین وسیله از چاپ مطالب جدید باخبر شوید.

  email