تدوین مدل تعارضات زناشویی: یک نظریه زمینه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 -

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل بومی تعارضات زناشویی با استفاده از روش نظریه زمینه ای، از روش های مرسوم در تحقیقات کیفی، انجام شد. داده­ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 40 زن و مرد متأهل که با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع­آوری شد. تحلیل داده ها، منطبق با رویکرد نظریه زمینه ای، براساس غوطه ور شدن در داده­ها، مقایسه مداوم و کدگذاری انجام شد.بر­اساس یافته­ها، زمینه­های موثر بر تعارضات زناشویی شامل: اختلاف­نظر، نیازهای ارضا نشده، موقعیت استرس­آور، رفتارهای متضاد، بدقولی، اشتباهات همسر، فضای مجازی، حضور در جمع، ارتباط با خانواده­های اصلی و شرایط نامساعد اقتصادی می­باشد. افراد در هر یک از این زمینه ها اقدام به اتخاذ راهبردهایی هم­چون گفت وگو، نیازشناسی، همیاری، علت یابی، عدم تذکرگری، زمان شناسی، درک نیاز ارتباطی، عدم موضع گیری، عدم شرمسار­کردن و غیره نموده اند.می توان نتیجه گرفت که هرچند بروز تعارض در روابط زناشویی اجتناب­ناپذیر است، اما راهبردهای اتخاذ شده توسط زوجین در مواجهه با این زمینه­های تعارض برانگیز، می­تواند اثر بحران­سازی این تعارضات را از بین برده و پیامدهای مثبتی هم­چون افزایش صمیمیت، تکامل شخصیتی، فرصت سازی، جذب احترام و غیره را در برداشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of the marital conflicts model: A grounded

نویسندگان [English]

  • zabihollah kavehfarsani 1
  • arefeh mahdie 2
1 University
2 -
چکیده [English]

The current research was done with the aim of developing an endemic model for marital conflicts using a grounded theory, as a common method in qualitative methods. The data were collected using semi-structured interviews with 40 married women and men who were recruited using purposive method. According to the grounded theory approach, the data were analyzed by dipping into the data, ongoing comparison, and encoding.
According to the findings, the contributing factors for marital conflict are: disagreement, unmet needs, stressful situations, conflicting behaviors, dishonesty, spouse's mistakes, cyberspace, community attendance, communication with families-of-origin, and unfavorable economic conditions. In such situations, people adopt such strategies as dialogue, need identification, assistance, etiology, lack of warning, timing, understanding communicational needs, non-positioning, not shaming, etc.
One can conclude that though occurrence of conflicts in marriages is unavoidable, the adopted strategies of the spouses in face with these disputing grounds might eliminate the effects of these conflicts and contribute to positive outcomes like increased intimacy, personality evolution, making opportunities, increased respect, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflicts
  • married women and men
  • Grounded theory