تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق: یک پژوهش کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

عوامل عدیده­ای از جمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ... در طلاق عاطفی و اقدام عملی به طلاق مؤثر هستند. مطالعه کیفی حاضر به تعاملات عاطفی زوجین و نقش آن در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق پرداخته است. 30 زن متأهل مراجعه­ کننده به یکی از مراکز مشاوره شهر تهران که حداقل یک سال از زمان ازدواج آن­ها می­ گذشت با روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند. داده­ ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع‌آوری و با روش تحلیل محتوا کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش، هفت گروه مشکلات شامل تغییر وضعیت پذیرش بدون قید و شرط اولیه به پذیرش توأم با قید و شرط فراوان، ازدواج اجباری و بدون عشق و علاقه، فقدان دوره نامزدی و آشنایی اولیه، عدم اختصاص زمان کافی برای ابراز علاقه و محبت به خانواده، تعاملات اجتماعی ضعیف، لج و لجبازی و مشکلات عاطفی حل نشده قبلی را شناسایی کرد که در طلاق عاطفی و اقدام به طلاق زوجین مؤثر بودند. تعاملات عاطفی منفی زوجین نقش کلیدی در ایجاد و گسترش طلاق عاطفی و اقدام به طلاق دارند و لازم است قبل از ازدواج، آگاهی کافی به زوجین در خصوص این‌گونه تعاملات و نقش آن­ها در تخریب زندگی داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Couples’ Emotional Interactions and its Role in Emotional Divorce and Initiating for Divorce: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Rezaei
  • fereshte Mirzadeh Kouhshahi
  • Elham Yaghoubi Taraki
Department of Psychology, University of Semnan, Semnan
چکیده [English]

Many factors, such as economic, cultural, social and family factors, are effective in divorce and initiating for divorce. The present study addresses the emotional interactions of couples and its role in emotional divorce and initiating for divorce. 30 married women who referred to one of the counseling centers of Tehran and who were at least in the second year of their marriage were selected through purposeful sampling. Data were collected by semi-structured interviews and coded and analyzed by content analysis method. The results included seven groups of problems, including the changing of the unconditional acceptance to conditional acceptance, obligatory marriage without love and interest, lack of initial engagement, lack of sufficient time to express interest and affection for family, poor social interactions, sluggishness, and unsolved emotional problems that were effecting the couples' emotional divorce and initiating for divorce. Negative emotional interaction of couples plays a key role in the creation and expansion of emotional divorce and initiating for divorce, and before marriage it is necessary to provide couples sufficient knowledge about such interactions and their role in harming marital life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Divorce
  • Initiating for Divorce
  • Emotional Interactions
  • Quailtative Study