ارسال مقاله

ارسال مقاله آنلاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای خانواده پژوهی داشته اید؟
رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید.

جهت ارسال مقاله و اطلاع ازوضعیت آن و ورود به سامانه لازم است، ثبت نام کنید..

 

راهنمای نویسندگان

  راهنمای نویسندگان

فصلنامه خانواده ­پژوهی فصلنامه­ ای علمی و چندرشته­ ای است که با هدف ارايه نتايج مطالعات و پژوهش­های علمی، فراهم آوردن زمينه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرويـج مباحثات علمی بين پژوهشگـران و محققان حوزه­ هـای مختلف علمی: روانشناسی، جامعه­ شناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، حقوق، روانپزشکی، پزشکی اجتماعی، بهداشت اجتماعی، تعليم و تربيت، دين، تاريخ، فرهنگ، ارتباطات و ... منتشر می­شود. اين فصلنامه در گستره مسايل خانواده، در دو سطح بنيادی و بکار بسته، مقاله می­ پذيرد. فصلنامه خانواده ­پژوهی به زبان فارسی منتشر می­ شود.

نوع مقالات مورد پذيرش:

 • تحليل علمی با هدف ارايه مفاهيم و الگوهای جديد
 • نقد علمی مقالات منتشر شده در فصلنامه (در قالب نامه به سردبير)
 • گزارش يک پژوهش علمی
 • گزارش کوتاه علمی
 • مطالعه موردی

 ساختار مقاله بايستی به شرح زير تنظيم و ارسال گردد:

 • عنوان مقاله )فارسی و انگليسی): عنوان بايد کوتاه و گويا باشد.
 • مشخصات نویسنده: نام، نام خانوادگی و مرتبه علمی و وابستگی سازمانی پژوهشگر/ پژوهشگران (فارسی و انگليسی)
 • چکيده )فارسی و انگليسی): در اين قسمت، مطالب اصلی مقاله شامل هدف، روش، يافته­ ها و نتيجه­ گيری به صورت فشرده (حداکثر 200 کلمه) بيان می­شود.
 • کليد واژه ­ها (فارسی و انگليسی): از ميان واژه­ های اصلی مقاله، بين 3 تا 5 واژه مشخص شوند.
 • مقدمه: بيان مساله، هدف و تبيين ضرورت انجام تحقيق.
 • روش: جامعه آماری، روش نمونه­ برداری، گروه نمونه، ابزار(های) پژوهش، فرايند اجرای پژوهش و روش تحليل داده ­ها.
 • يافته­ ها: يافته­ های حاصل از روش­های آماری، جدول­ ها (شماره و عنوان در بالای آن(و نمودارها (شماره و عنوان در زير آن). کليه جدول­ ها و نمودارها بايد به زبان فارسی تهيه شوند.
 • بحث و تفسير: نتيجه­ گيری، مقايسه يافته­ های پژوهشی با پيشينه پژوهش و تبيين آن­ها؛
 • زيرنويس­ها:  وصيف­ ها، توضيحات، تشکر و قدردانی، معادل لاتين اصطلاحات و اسامی در آخر مقاله قبل از منابع (اسامی مولفانی که در منابع موجود هستند نيازی به زيرنويس ندارد)؛
 • منابع (شامل منابع فارسی و لاتين): منابع مورد استفاده در مقالاتی که به فصلنامه خانواده پژوهی ارسال می گردند، می باید دست اول بوده و هم در متن و هم در انتهای مقاله بر اساس دستورالعمل APA آورده شوند. تنظيم منابع، مطابق الگوی راهنمای APA به شرح زير که در مقالات چاپ شده فصلنامه نيز اعمال شده است، انجام شود:
 • کتاب: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شماره جلد، (نام و نام­ خانوادگی مترجم)، نوبت چاپ، محل انتشار: انتشارات.
 • مقاله: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره، صفحات.
 • پايان­ نامه: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار). عنوان پايان­ نامه، پايان­ نامه کارشناسی ارشد / دکترا، رشته، دانشگاه.
 • گزارش: نام سازمان (سال انتشار). «نام گزارش»
 • اينترنت: نام­ خانوادگی، حرف اول نام (تاريخ اخذ مطلب): نشانی کامل سايت.

 کلیه منابع فارسی ذکر شده در انتهای مقاله باید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آورده شوند. به منظور سهولت دستیابی، شیوه نگارش منابع به زبان انگلیسی در ادامه شرح داده می شود:

Books

 • English:

Burack, J. A., Hodapp, R. M., & Zigler, E. (1998). Handbook of mental retardation and development. New York, NY: Cambridge University Press.

Fraley, R. C., Phillips, R. L. (2009). Self-report measures of adult attachment in clinical practice. In J. H., Obegi, E., Berant (Eds), Attachment theory and Research in clinical work with adults. (pp. 153-180). New York: Guilford Press.

 • Persian /Arabic:

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity (M. Salasi, Trans.). Tehran: Markaz Publication.

Azadarmaki, T. (2007). [The Sociology of Iranian Family]. Tehran: SAMT Publication [in Persian].

 

Papers

 • English:

Ravitz, P., Maunder, R., Hunter, J., Sthankiya, B., & Lancee, w. (2010). Adult attachment measures: A 25-year review. Journal of Psychosomatic Research, 69(4) 419-432.

 • Persian /Arabic:

Mokhtari, A., Allahyari, A., & Rasoolzadeh Tabatabaie, K. (2001). [Investigating the relationship between religion orientations with tension in university students]. Journal of Psychology, 17(3) 56-67 [in Persian].

 

Dissertations

 • English:

Hidangmayum, N. (2010). Parenting stress of normal and mentally challenged children. Master thesis, Clinical Psychology Department, Harvard University.

 • Persian /Arabic:

Salavati, S. (2015). Reaction to The Infidelity and the role of attachment style. Master thesis, Family Research Institute, Shahid Beheshti University [in Persian].

 

Reports

 • English:

Online Report

American Psychological Association. (2013). 2012 annual report of the American Psychological Association. Retrieved from http://www.apa.org/pubs/info/reports/2012-report.pdf

Hard Copy Report

National Association of Social Workers. (2012). 2011–2012 annual report. Washington, DC: Author.

 • Persian /Arabic:

Online Report

Iran Alzheimer’s Association. (2014). Iran Alzheimer’s Association Brief Function in 2014 [in Persian]. Retrieved from http://www.iranalz.ir/performanceRep.aspx

Hard Copy Report

Iranian Scientific Associations Committee. (2010). Journals of Iranian Scientific Associations. Tehran: Iranian Scientific Associations Committee [in Persian].

 

فایل های اصلی

فایل اول: این فایل شامل کل متن مقاله بدون نام  نویسندگان و دانشگاه یا سازمانی که منتسب به آن هستند می باشد.

فایل دوم: فرم نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله در مجله خانواده پژوهی را که توسط کلیه نویسندگان به امضاء رسیده است، اسکن کرده و به عنوان فایل اصلی دوم ارسال فرمایید. فایل مربوطه از اینجا  قابل دانلود می باشد.

فایل سوم: فرم صفحه عنوان را که شامل عنوان مقاله و نام و مشخصات کلیه نویسندگان می باشد می توانید از اینجا  دانلود نمایید.

فایل ضمیمه که از طریق لینک اضافه کردن فایل های مکمل ارسال می شود، شامل اطلاعات اضافه ای است که نویسنده مایل است ارسال نماید.


نکات قابل توجه در ارسال مقاله از طریق صفحه شخصی عضو در سامانه

1. مقاله ارسالی نبايد قبلاً در جای ديگری به چاپ رسيده باشد و نيز نبايد به طور همزمان برای بررسی و چاپ به مجله ديگری ارسال شده باشد.

2. مقاله ارسالی بايستی صرفاً در يکی از زمينه­ های مختلف مربوط به خانواده تهيه شده باشد.

3. مقاله بايد با نرم­ افزارWord  Microsoft (قلم B Nazanin اندازه 13 فاصله خطوط 1/1) تهيه شده شود.

4. حجم مقاله از  7000 کلمه بيشتر نباشد.

5. چکیده مقاله بین 150 تا 200 کلمه باشد.

6. کلمات کلیدی بین 3 تا 5 واژه باشند.

 

چک لیست تهیه مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

 • این مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.  £
 • فایل ارسال مقاله در قالبWord  است.
 • حتی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است 
 • فاصله کلمات در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 13 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب و نه در انتها میباشد.
 • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری گفته شده در این راهنما است. 
 • دستورالعمل های لازم برای داوری محرمانه از جمله ارسال نسخه داوری بدون نام رعایت شده است.


ارسال مقاله پس از انجام اصلاحات

 لطفا به هنگام ارسال مقاله اصلاح شده نکات زیر حتماً رعایت شوند:

 1. فایل مقاله با نامه اصلاحات شروع شود (نامه اصلاحات نامه­ای است که در آن کلیه مواردی که داوران از نویسندگان خواسته اند به ترتیب قید می شود و در هر مورد در صورتی که نویسنده آن را اصلاح کرده باشد، عبارت "اصلاح شد" را جلوی کامنت داوران می نویسد و در صورت مخالفت با نظر داور و یا پاسخ به سوال داور، نظر خود را جلوی کامنت می نویسد).
 2. تمامی موارد اصلاح، حذف، یا تغییر کرده باید به نحوی در متن مقاله مشخص شوند (های لایت کردن، رنگی کردن، خط کشیدن زیر موارد).
 3. فایل مورد نظر فاقد نام نویسنده/ نویسندگان باشد.
 4. نامه اصلاحات و متن مقاله همگی در یک فایل word آورده شوند زیرا تنها یک فایل برای داوری نهایی ارسال می شود (فایل های PDF و زیپ شده قابل ارسال برای داوری نیستند).

 

تماس با دفتر مجله (22431813)

 روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 9 الی 15

 

 

چک لیست تهیه مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

 1. مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون نیز در نشریه ای دیگر تحت بررسی برای چاپ نیست. 

 2. فایل مقاله ارسالی به فرمت .docx می باشد. متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان است که در قسمت برای نویسندگان یافت می شود.

 3.  لیست منابع بدون شماره در قسمت منابع و ماخذ بارگذاری شود.

 4. در فایل مقاله ارسالی، نام  نویسنده ذکر نشده است (رعایت داوری محرمانه).

     

 

متن حفظ حریم خصوصی

نام ها و ایمیل های وارد شده در سایت مجله فقط به منظور بیان شده به کار می رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

 

قیمت‌ها برای نویسنده

این مجله هزینه های زیر برای نویسندگان در نظر می گیرد

هزینه ثبت مقاله: 500000 (IRR)
نویسندگان می بایست هزینه ثبت مقاله برای انجام امور داوری مقاله خود پرداخت کنند تا مجله بتواند مقاله آنان را پردازش کند.

هزینه انتشار مقاله: 1500000 (IRR)
در صورت پذیرش مقاله برای چاپ لازم است که هزینه چاپ آن را پرداخت نمائید.