هیات تحریریه

مدیر مسئول

 1. دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی, دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه

 1. دکتر جرد اندرسون, Kansas State University, USA
 2. دکتر تقی آزاد ارمکی, استاد دانشگاه تهران
 3. دکتر پرویز آزادفلاح, دانشیار دانشگاه تربیت مدرس, Iran, Islamic Republic of
 4. دکتر منیژه دانش پور, استاد دانشگاه ایالتی سنت کلاود
 5. دکتر محسن دهقانی, دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of
 6. دکتر علی فتحی آشتیانی, استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
 7. دکتر محمود حیدری, دانشگاه شهید بهشتی
 8. دکتر محمد کریم خداپناهی, استاد دانشگاه شهید بهشتی
 9. دکتر کتایون خوشابی, دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, Iran, Islamic Republic of
 10. دکتر محمد صادق مهدوی, دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران
 11. دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی, دانشگاه شهید بهشتی
 12. دکتر علیرضا مرادی, استاد دانشگاه خوارزمی
 13. بهمن نجاریان, بریتیش کلمبیا
 14. دکتر حسین نمازی, استاد فرهنگستان علوم ایران
 15. دکتر حمید طاهر نشاط دوست, استاد دانشگاه اصفهان
 16. دکتر لیلی پناغی, دانشگاه شهید بهشتی
 17. دکتر محمد روشن, دانشیار دانشگاه شهید بهشتی, Iran, Islamic Republic of
 18. دکتر سیامک سامانی, دانشیار دانشگاه آزاد واحد شیراز, Iran, Islamic Republic of
 19. علی زاده محمدی, دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر

 1. دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی, دانشگاه شهید بهشتی

مدیر داخلی

 1. سارا شعبانی, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران, Iran, Islamic Republic of